Sultan II.Selim’in Mimar Sinan’a Selimiye Camii’ni yaptırmasıyla kurulmuştur. Kütüphane Caminin sağ iç kısmında, hünkâr mahfelinin simetriğinde bulunmaktadır. Sultan II.Selim, kendi kitaplarını vakfetmesiyle, Selimiye Kütüphanesi’nin ilk nüvesini oluşturmuştur.

Çelebi Mustafa Paşa Kütüphaneyi kendi kitaplarını bağışlamakla kalmamış, kütüphaneyi camekânla camiden ayırarak bugünkü hâline getirmiştir. Selimiye Kütüphanesi, medrese, cami ve tekkelerde toplanan kitaplarla zenginleşmiş; İzzet Paşa, Ahmet Bedii Efendi gibi kitap dostlarının da yapmış olduğu bağışlarla 2600 ciltte 3384 adet yazma, 5517 adet basma esere ulaşmıştır.

 Adres: Cumartesi Pazarı Yanı 22100 Kooperatif Evleri /Edirne Tel: 02842354014 Faks:02842354011 e-posta: selimiye@kultur.gov.tr - edirneilhalkktp@kultur.gov.tr
 
 
Bu site T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem ve Oto. Şb. Tarafından Hazırlanmıştır.